20160505_102550

A la reforma del Codi Penal i la mateixa Llei de Seguretat Ciutadana introdueix importants modificacions. El que hauria de ser un text clarificador de les conductes tipificades, de vegades es converteix en un text ambigu, sobretot per aquells que comencen al món policial. La multitud de conceptes que aglutinen ambdues normes, dificulten encara més la interpretació, és per això tant la doctrina com la jurisprudència ens pot ajudar a resoldre’ls.
Aquest Manual Policial pretén ser una ajuda per a tots els agents de policia independentment del cos policial on es trobin. Per a això, s’han incorporat exemples jurídics que formen part del dia a dia dels Tribunals, i que ens podran ser de gran ajuda per a aquelles actuacions policials que encara aplicant el text literal del Codi Penal o de la Llei de Seguretat Ciutadana, no quedin del tot resoltes.
Aquest és un manual realitzat per un policia i dirigit als policies de qualsevol cos, com garants dels drets i llibertats dels ciutadans, en aquesta difícil tasca que ens ha assignat la societat.

-Cliqueu aquí per anar al document.