Aconseguida l’equivalència genèrica en la Policia Local i Autonòmica

Des de CCOO ens felicitem perquè  s’ha publicat per fi en el Boletín Oficial del Estado l’Ordre EFP/1241/2019, de 19 de desembre, per la qual s’estableix l’equivalència genèrica de l’ús de Policia de les Comunitats Autònomes i dels Cossos de Policia Local al títol de Tècnic corresponent a la formació professional del sistema educatiu.

 

Amb aquesta mesura posem fi a una de les reivindicacions més importants en l’àmbit de la Seguretat Pública Local i Autonòmica, que des de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO, teníem present com a objectiu l’establiment de l’equivalència genèrica entre l’ús de la policia autonòmica i agent de la policia local, i el títol de tècnic del sistema educatiu (nivell C1 en l’escala administrativa)

Es feia necessari, com a vènia denunciant-se des de CCOO, que la normativa desenvolupada per les diferents Comunitats Autònomes, en virtut de les seves competències, referent a la creació de Policia Autonòmica i Policies Locals, en el marc de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, i de la regulació bàsica en matèria de règim local, exposés d’una banda que la titulació acadèmica exigida per a l’accés a les respectives ocupacions en els Cossos de Policia havia de ser la mateixa que la requerida per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà.

La durada, la càrrega lectiva i el nivell dels ensenyaments són similars a les exigides, permetent, així, establir l’equivalència genèrica entre l’ús de Policia Autonòmica i Agent de la Policia Local i el títol de Tècnic del sistema educatiu (Nivell C1 en l’escala administrativa).

L’ordre determina l’equivalència de l’ús de Policia de les Comunitats Autònomes i dels Cossos de Policia Local, que no la tinguin concedida prèviament, al títol de tècnic genèric corresponent a la Formació Professional del sistema educatiu.

L’equivalència d’estudis amb títols de formació professional del sistema educatiu és el reconeixement oficial que uns estudis tenen els mateixos efectes acadèmics i/o professionals que un títol de formació professional.

Els efectes d’aquesta equivalència són professionals (indica el reconeixement exprés que una formació permet l’accés al món del treball igual que una altra a la qual és equivalent) i acadèmics (indica el reconeixement exprés que la formació declarada equivalent permet continuar estudis del sistema educatiu).

Fitxa sindical equivalència títol tècnic