APROVADES LES BASES DEL FONS D’AJUTS D’ACCIÓ SOCIAL DEL 2019

 

Després de reunir-nos en diferents ocasions amb l’administració, per fi, avui s’han aprovat les Bases per la concessió d’Ajuts del Fons d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona per les despeses realitzades durant l’any 2019.

Una de les novetats respecte a l’any anterior és que els subjectes causants dels ajuts seran els/les treballadores que hagin estat en servei actiu a l’Ajuntament de Barcelona un mínim de 6 mesos durant l’any 2019, sense necessitat que estigui en servei actiu en el moment de presentar la sol·licitud.

 

El calendari previst és:

La publicació de les bases i convocatòria a la Gaseta serà el dia 12 de febrer 2020.

El termini, per presentar les sol·licituds, anirà del 13 de febrer de 2020 al 12 de març de 2020

L’abonament de l’import es farà a la nòmina del mes de juliol.

 

Des de Comissions Obreres us recomanem que aneu preparant la documentació requerida com factures, informes …