APROVADES TAULES SALARIALS AMB INCREMENT 2%

ES COBRARÀ EL 27 DE MARÇ AMB EFECTES D’1 DE GENER 2020

Avui 11 de febrer de 2020, a la Mesa General, CCOO hem signat per responsabilitat les noves taules salarials amb l’increment estatal del 2%, tot i les nostres discrepàncies per les nostres reivindicacions salarials a GUB, SPEIS i sector no uniformat, hem signat perquè la seva aplicació no és directe. Us adjuntem les noves taules salarials.

Depenent de l’evolució del PIB podrà haver-hi increments variables.

Aquests increments deriven de l’acord de la Mesa de Funció Pública signat per CCOO i els altres sindicats que la componen.

També estem cobrant des de l’1 de gener l’últim tram d’increment del Complement d’Experiència Professional pels cossos no uniformats, així com el del Complement de Perillositat dels Cossos Especials. Signats a l’Acord de Condicions de Treball 2017-2020 per CCOO i els altres sindicats.

Es manté l’increment de fons addicionals al 0,3% que al nostre Acord de Condicions de Treball 2017-2020 es va destinar a les aportacions al Pla de Pensions entre altres mesures, com per exemple, el complement d’un 6% addicional a la reducció de jornada d’un terç o la meitat per tenir cura d’un fill/a de més de 6 anys i menys de 12.

CCOO hem entregat a la Mesa General la petició que vam entregar per registre el passat 23 de gener per obrir la Mesa de Negociació dels Complements d’Atenció Directa Intensiva, per revisar els complements d’atenció directa de qui els cobren i de qui no els cobren i haurien de fer-ho! Ens han dit que consultaran si s’ha de portar a la Comissió de Seguiment de l’Acord de Condicions o a la Mesa General.

També hem entregat un document, demanat que es modifiqui la circular de permisos en la descripció del permís per accident, l’Ajuntament fa que obligatòriament hagi de constar com accident greu quan l’EBEP no ho obliga.

Hem entregat la petició feta també per obrir Comissió de Mobilitat, per fer un Pla de Mobilitat, que ens han dit que s’obrirà segurament a març.

Sobre la Jubilació parcial del personal laboral i la incentivada del personal funcionari o laboral, ens han dit que s’està acabant de mirar quin ha de ser l’àmbit de negociació, en principi la jubilació parcial del personal laboral es tractarà al Comitè d’Empresa de l’Ajuntament. Els hi hem demanat agilitat per tractar el tema.

A la mesa d’avui també s’han acordat les places que es convocaran aquest any 2020 en Oferta Pública de les categories:

 • 4 places de Conductor/a (examen octubre 2020, convocatòria abril)
 • 9 places de Professor Superior Orquestra (examen juny o juliol 2020, convocatòria febrer)
 • 133 places de Professor/a Educació Secundària (examen quart trimestre 2020, convocatòria març)
 • 58 places Professor/a Tècnic/a FP (examen quart trimestre 2020, convocatòria març)
 • 10 places de Tècnic/a Especialista d’Educació Infantil (convocatòria octubre 2020)
 • 5 places de Tècnic Auxiliar de Gestió i Salut (exàmens juny i novembre 2020, convocatòria març)
 • 6 places Tècnic/a Auxiliar de Laboratori (exàmens juny i novembre 2020, convocatòria març)
 • 6 places Tècnic/a Auxiliar Suport Logístic (exàmens juny i novembre 2020, convocatòria març)
 • 8 places Tècnic/a Mig Infermeria (exàmens juny i novembre 2020, convocatòria març)
 • 12 places Tècnic/a Mig Infermeria SPEIS (exàmens juny i novembre 2020, convocatòria març)
 • 5 places Tècnic/a Mig SPEIS (exàmens juny i novembre 2020, convocatòria març) (ens han informat que per la Promoció Interna d’aquesta categoria s’obrirà a altres perfils que són necessaris i hem estat d’acord).
 • 4 places Tècnic/a Superior en Medicina (exàmens juny i novembre 2020, convocatòria març)

 

Les dates d’examen i publicacions de les bases poden patir algun canvi imprevist, però en principi haurien de ser aquestes.

Sobre els temaris que encara no estan acordats ens han informat, que en principi intentaran seran continuistes amb el que s’hagi fet anteriorment.

Per part de CCOO hem reiterat les nostres peticions de:

 1. Convocar els processos de funcionarització pendents.
 2. Fer l’estudi i sistematitzar les promocions internes de E a C2, de C1 a A2 i de A2 a A1.
 3. Que la fase de concurs de les oposicions suposin el 40% de la puntuació total.
 4. Que les promocions internes no tinguin entrevista.

L’Ajuntament ha pres nota de les nostres peticions i ens ha demanat una mica de temps per donar-nos una resposta.

Els hi hem preguntat la data pels exàmens de les 100 places de la promoció Interna de C2 a C1 per aquest 2020 i ens han informat que la intenció és publicar les bases al març i fer l’examen a l’octubre, amb el mateix temari, excepte si s’hagués d’actualitzar alguna normativa.

Taules_Retributives_2020