Grup de Platges

El Grup de Platges cobrarà els complements acordats i signats inicialment gràcies a la unió dels companys i companyes del Grup de Platges que ens han donat les forces necessàries a GUBCCOO per pressionar a l’administració i a la prefectura.

AMB TU TENIM LA FORÇA!

Les Comissions Obreres, com mesura de pressió, van plantejar la possibilitat de convidar als i les agents d’aquest grup a reincorporar-se a les seves unitats d’origen si no es complien els compromisos signats.

Avui, 28 de juny, en la mesa de negociació de Guàrdia Urbana, tots els sindicats hem signat l’acord que retornava els complements signats inicialment al Grup de Platges.

Un sindicat ha qüestionat la legalitat de la composició de la mesa, això ha posat en risc l’inici de la negociació per l’aplicació d’aquest acord, i, per tant, el cobrament del complement.

Hem aconseguit que l’acord s’elevi a la mesa general i també al Ple Municipal i una vegada aprovat, en la vostra nòmina constaran els 125,85 euros pel concepte “Grup Unitat temporal 7×7 any 2022” amb caràcter retroactiu.

Per què 2022? Perquè des de Comissions Obreres estem lluitant per obtenir pel Grup de Platges el complement de disponibilitat pels anys vinents.