Acció Sindical
Des de la secció sindical de GUB-CCOO us informem de les millores aconseguides en referència als procediments i protocols per les agents embarassades o lactants en servei actiu a la Guàrdia Urbana de Barcelona. En reunió del 06/06/2018 dels Delegats de Prevenció amb la Inspecció de Treball s’ha tractat la […]

MESURES DE PROTECCIÓ EN CAS D’ EMBARÀS O ...