Acció Sindical


  Després d’informar internament les anomalies observades en les condicions en el transport dels gossos de la unitat canina, i, només obtenir com resposta que no hi ha pressupost per solucionar la problemàtica. Després de constatar que els animals han sofert signes d’estres que les han portat a vegades a […]

Denunciem les males condicions de transport dels gossos de la ...CCOO DENUNCIA!!!!!   Les 579 denegacions a poder gaudir de 2 Festes de Lliure Disposició en festiu o cap de setmana durant el 2018. La falta de voluntat de la Prefectura de la Guàrdia Urbana de Barcelona a buscar solucions per cobrir als companys que decideixen gaudir dels drets reconeguts […]

Denunciem la denegació de 579 festes de lliure disposició per ...

Des de la secció sindical de GUB-CCOO us informem de les millores aconseguides en referència als procediments i protocols per les agents embarassades o lactants en servei actiu a la Guàrdia Urbana de Barcelona. En reunió del 06/06/2018 dels Delegats de Prevenció amb la Inspecció de Treball s’ha tractat la […]

MESURES DE PROTECCIÓ EN CAS D’ EMBARÀS O ...