Acció Sindical

57 entradas

Hem trencat les barreres de l’opacitat

Hem aconseguit el compromís del cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona de mantenir reunions entre caps d’unitat i delegats/delegades sindicals per tractar i solucionar les problemàtiques internes de cada unitat. De forma periòdica, els i les nostres delegades, assistiran a aquestes reunions i traslladaran propostes de millora, suggeriments i […]

VOLEM UNA GRATIFICACIÓ PER LA GUÀRDIA URBANA COM LA DELS DIRECTIUS DE L’IMSS

SOL·LICITEM QUE ES FACI UNA GRATIFICACIÓ ECONÒMICA A TOT EL PERSONAL DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA.   “Arran de les notícies de la gratificació que l’Ajuntament ha donat als directius de l’IMSS, per motiu del treball efectuat durant la crisi del COVID19, de forma unilateral i sense comptar amb […]

INSPECCIÓ DE TREBALL ENS TORNA A DONAR LA RAÓ, SABATES SEGURES I CÒMODES.

    INSPECCIÓ DE TREBALL TORNA A DONAR LA RAÓ A COMISSIONS OBRERES I ENVIA UN REQUERIMENT A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA D’OBLIGATÒRI COMPLIMENT   Els i les delegades de prevenció de GUBCCOO desprès de diferents queixes a l’Ajuntament de Barcelona vam presentar una denuncia davant la Inspecció de Treball el […]