Comunicats

243 entradas

Hem trencat les barreres de l’opacitat

Hem aconseguit el compromís del cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona de mantenir reunions entre caps d’unitat i delegats/delegades sindicals per tractar i solucionar les problemàtiques internes de cada unitat. De forma periòdica, els i les nostres delegades, assistiran a aquestes reunions i traslladaran propostes de millora, suggeriments i […]

Dret de treballador a la pròpia imatge i a la intimitat corporal

  El dret de treballador a la pròpia imatge i a la intimitat corporal recollit en l’article 18.1 de la Constitució, també es veu plasmat en l’Estatut de Treballadors en el seu article 4.2 apartat e), el qual diu que “en la relació de treball, els treballadors tenen dret al […]

VOLEM UNA GRATIFICACIÓ PER LA GUÀRDIA URBANA COM LA DELS DIRECTIUS DE L’IMSS

SOL·LICITEM QUE ES FACI UNA GRATIFICACIÓ ECONÒMICA A TOT EL PERSONAL DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA.   “Arran de les notícies de la gratificació que l’Ajuntament ha donat als directius de l’IMSS, per motiu del treball efectuat durant la crisi del COVID19, de forma unilateral i sense comptar amb […]