Comunicats


  Després d’informar internament les anomalies observades en les condicions en el transport dels gossos de la unitat canina, i, només obtenir com resposta que no hi ha pressupost per solucionar la problemàtica. Després de constatar que els animals han sofert signes d’estres que les han portat a vegades a […]

Denunciem les males condicions de transport dels gossos de la ...

Les prestacions per maternitat no tributen   El Tribunal Suprem ha dictat una sentència declarant exemptes de tributació les prestacions de maternitatde la Seguretat Social. CCOO està fent gestions davant l’INSS i l’Agència Tributària per conèixer quins procediments utilitzaran per complir la sentència i retornar les retencions i els proposem que […]

Assessorament per reclamar la devolució de l’IRPF de les prestacions ...


CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D’AJUTS DEL FONS D’ACCIÓ SOCIAL DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA (FAS) PER A L’ANY 2017   Ús avancem que ja s’han publicat a la intranet municipal els resultats provisionals de les sol·licituds aprovades i denegades del Fons D’acció Social (FAS) corresponents a l’any 2017. La publicació […]

Fons d’Acció Social (FAS) 2017