241 places per Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

CCOO organitza un Curs Presencial de preparació per a l’oposició en edicions de matí (20 hores), tarda (20 hores) i cap de setmana de 25 hores lectives.

+ accés a l’Aula Virtual, per la preparació del temari específic i orientació de la prova de cultura general.

Opcionalment, es pot afegir una sessió presencial de 5 hores dedicada a la preparació dels tests aptitudinals amb exercicis similars als de les proves i la realització d’un òmnibus propi (amb un cost afegit, veure full 3).

També hem afegit opcionalment una sessió presencial de preparació de l’entrevista de 6 hores dedicada a la preparació del test de personalitat amb exercicis similars als de les proves,  i preparació a l’entrevista personal. (amb un cost afegit, veure full 3).

Places limitades: 30 per a cada edició, mínim per realitzar el curs 20 persones.

Període d’inscripció: Obert fins l’exhauriment de les places.


CURS PRESENCIAL

Curs Presencial de preparació de la prova teòrica i cultural per a l’oposició en edicions de matí, tarda i cap de setmana, 20 hores lectives + l’Aula Virtual + Guia d’estudi.

Accés il·limitat al campus fins el dia de la prova inclòs i guia d’estudi impresa.

Dates i horaris:

Opció 1: 26, 27, 28 i 29 d’abril de 9 a 14 hores.

Opció 2: 26, 27, 28 i 29 d’abril de 16 a 21 hores

Opció 3: dissabtes 19 de març; 2, 23 i 30 d’abril; i el 14 de maig.


CURS ONLINE A L’AULA VIRTUAL

Davant de l’èxit dels passats anys, es manté com opció l’accés a l’Aula Virtual més la guia d’estudi per la preparació de la prova teòrica i cultural, sense assistència al Curs Presencial.

L’accés a l’Aula Virtual s’iniciarà una vegada finalitzat el període d’inscripció per les persones inscrites que hagin fet el pagament, i restarà obert fins la realització de les proves teòrica i cultural.


CURS DE PREPARACIÓ D’EXERCICIS PSICOTÈCNICS

Per a ajudar l’opositor opositora a superar la prova dels tests aptitudinals de l’oposició a Guàrdia Urbana de Barcelona, i en base a les inquietuds mostrades pels antics i antigues alumnes del nostre curs principal, hem desenvolupat un curs d’orientació enfocat a aprovar aquesta prova.

S’imparteix en una sessió presencial de 5 hores, en edicions de matí o tarda, inclou l’accés a l’aula virtual específica per aquests continguts.

El curs està adaptat al format d’exercicis similars a les convocatòries anteriors.

Els continguts estan directament enfocats a manejar i afrontar diferents tests específics i test tipus òmnibus.

Els òmnibus són proves amb exercicis barrejats de diferents models, àmbits i categories, i poden contenir qualsevol pregunta per a mesurar la capacitat o aptitud del candidat o candidata.

Els nostres tests contenen exercicis per a avaluar el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.

Aquesta formació és complementària a la que realitzem actualment del curs d’orientació per superar les proves d’accés a la Guàrdia Urbana de Barcelona.

La formació serà impartida per una psicòloga col·legiada que farà un simulacre d’examen tipus òmnibus, i del resultat d’aquest elaborarà un informe personalitzat per a cada alumne.

NOVA SESSIÓ

Dissabte 30 d’abril 2022

HORARI

Matí16/03/2022De 09:00 a 14:00
Tarda17/03/2022De 16:00 a 21:00


NOU CURS: TEST DE PERSONALITAT I PREPARACIÓ DE L’ENTREVISTA PERSONAL

Es un curs que s’imparteix en una sessió presencial de 6 hores dedicada a la preparació del test de personalitat, amb exercicis similars als de les proves, i que afegeix coneixements per preparar l’entrevista personal.

HORARI

17/03/2022De 09:00 a 15:00

GRAELLA PREUS


Preinscripcions només per aquest formulari


COL·LABORACIÓ PREPARACIÓ DE LES PROVES FÍSIQUES OPOSBCN – CCOOGUB

Aquest any hem establert una col·laboració amb OPOSBCN per la preparació de les proves físiques de la oposició.

Les persones que facin el nostre curs presencial tindran la matrícula gratuïta en OPOSBCN.

Hi ha diferents modalitats, les places son limitades i s’han de confirmar fent la inscripció a OPOSBCN.

Telèfon: 699540963

Correu electrònic: [email protected] 

Web: www.oposbcn.es 

Document pdf amb la informació de OPOSBCN: