UDAI

Demanem que se’ns informi si existeix, o s’ha sol·licitat algun informe a Guàrdia Civil que indiqui si és viable o no disposar d’armer pels i les agents de la unitat UDAI en l’edifici de Pi Sunyer. En cas afirmatiu volem que se’ns faci lliurament de l’informe de la Guàrdia Civil. En cas que l’informe sigui positiu demanem que s’instal·lin armers per a l’UDAI en l’edifici de Pi Sunyer.

UNITAT D’INFORMACIÓ

No pot ser que la Unitat que s’encarrega de mantenir al dia la informació de prevenció i seguretat en la ciutat de Barcelona no tingui material informàtic actualitzat.

Hem demanat que se substitueixin els ordinadors de la Unitat d’Informació per uns amb millors components, per a esmenar els bloquejos i alentiments que sofreixen amb els models vells.

UNITAT MUNTADA

Demanem l’adquisició per rènting de furgonetes de major potència i 4×4 per a la Unitat Muntada. Per a permetre el correcte transport del personal, del remolc dels cavalls i evitar pèrdues de tracció per falta de potència i tracció 4×4.

GDU’s i ALTRES SERVEIS NO UNIFORMATS

Hem demanat a la prefectura que ens comuniquin les i els agents que, en l’any laboral del 2022 (des del 24/01/2022 fins al 23/01/2023), han prestat servei en GDU o altres serveis no uniformats, i la quantitat de dies, per cada agent, que han prestat aquest tipus de servei dins del seu calendari anual, així com el percentatge que suposen aquests dies respecte del total del seu calendari anual.

Quan tinguem les dades, reclamarem des de GUBCCOO el cobrament del val de paisà que corresponguin pels i les agents afectades.

UT 1 CIUTAT VELLA

Com és possible que un edifici nou que ha costat més d’un milió d’euros s’hagi dissenyat tan malament, amb moltes carències en seguretat, vestidors petits i sense aigua calenta, etc.