DEMANEM EL TANCAMENT DE LA GALERIA DE TIR DE L’EIXAMPLE PER TEMPERATURES EXCESSIVES

Els delegats de prevenció de CCOO GUB hem estat alertats d’una deficiència greu en la temperatura de la galeria de Tir d’UT2, on s’estan sobrepassant els 27 °C.

Segons ve recollit en el Reial decret 486/1997 que regula les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball:

“… on es facin treballs sedentaris propis d’oficines, la temperatura haurà d’estar compresa entre els 17 i 25 °C. Aquells on es facin treballs lleugers el rang s’estableix en 14 i 25 °C.”

Amb temperatures inferiors a 15 °C o superiors a 27 °C existeix un risc de sofrir estrès tèrmic, per la qual cosa s’està posant en risc la salut dels treballadors/res que realitzen les pràctiques de tir en UT2, si tenim en compte que en la galeria de tir els agents estan realitzant les pràctiques amb tota la uniformitat, inclòs l’armilla antibales, superant els 27 °C de temperatura.

Desconeixem si aquestes deficiències també estan afectant la renovació forçada de l’aire i es pogués estar acumulant CO₂, a més dels riscos dels components tòxics produïts per les deflagracions dels trets i de la pólvora.

Els delegats/des de prevenció, perquè no disposem de mecanismes de mesurament, tampoc podem verificar l’estat de l’aire, ni de la humitat de la sala de tir.

Per tot això hem demanat a la prefectura de la Guàrdia Urbana de Barcelona que se suspenguin totes les pràctiques de tir en la galeria d’UT2 fins que es corregeixin els problemes de climatització i ventilació.