Després d’informar internament les anomalies observades en les condicions en el transport dels gossos de la unitat canina, i, només obtenir com resposta que no hi ha pressupost per solucionar la problemàtica.

Després de constatar que els animals han sofert signes d’estres que les han portat a vegades a autolastimar-se, falta de concentració i fins i tot tornar-se violents, hem denunciat davant la inspecció de treball el mal estat el vehicle tractor i el de remolc dels animals:

 

Anomalies detectades:

  • Antiguitat de la furgoneta, té més de 10 anys.
  • La furgoneta no disposa de desinfecció reglada.
  • Manca de climatització autònoma de la furgoneta per les gàbies de transport.
  • Utilització d’una altra furgoneta no adaptada en cas d’avaria de la principal.
  • Cap dels vehicles utilitzats en el transport dels gossos passen desinfeccions periòdiques tal com estableix la legislació.
  • Manca d’ancoratges pel material operatiu dins de la furgoneta, es generen situacions de risc pel desplaçament de la càrrega.
  • El remolc no disposa de suspensió, els gossos es posen molt neguitosos i refusen pujar.
  • Les gàbies del remolc són molt petites.
  • Manca de climatització suficient a l’interior del remolc.

 

Reivindiquem:

L’adquisició de dos vehicles que compleixin tota la normativa relacionada amb el transport d’animals, inclosa la relativa al transport de càrrega i ancoratges, la seva regulació zoosanitària, i també, formar adequadament, amb cursos homologats, a tot el personal de la unitat canina de la Guàrdia Urbana de Barcelona.