Els delegats de Prevenció de CCOO-GUB han presentat una denúncia davant la Inspecció de Treball, en relació a les instal·lacions de la gossera de la Unitat Canina.

La gossera de la Unitat canina de la Guàrdia Urbana de Barcelona presenta riscos per les persones treballadores i les de l’entorn, així com una deficient atenció als 10 gossos policies que hi viuen:

– No es disposa del certificat de nucli zoològic, obligatori per instal·lacions de més de 5 gossos.
– La neteja no es fa de forma reglada, amb utilització d’aigua i lleixiu sense els equips de protecció adients.
– No es fan higienitzacions ni desinfeccions periòdiques.
– Els excrements són eliminats per la claveguera corrent.
– Manca de protecció exterior per evitar mossegades a persones de l’exterior.
– Les mànegues de neteja estan en contacte amb les defeccions dels animals.
– Elevada humitat que facilita la proliferació de mosquits que posen en perill la salut dels gossos.
– Proliferació de fongs al pati d’entrenament i pipi-can.
– Mal estat dels desaigües.
– Carència de zona especifica per l’atenció veterinària.
– Deficient climatització de les instal·lacions, els gossos han de sofrir temperatures de 40º a l’estiu; i no disposen de terra tèrmic a l’hivern.
– El personal treballador no disposen de material tèrmic.
– Els caixetins elèctrics estan en un espai obert amb el perill que suposa pels gossos.
– Emmagatzematge conjunt dels sacs de pinsos, detergents i el lleixiu.
– Il·luminació insuficient en tota la instal·lació.
– Gosseres amb accessos per fer la neteja amb riscos posturals per les persones treballadores.
– Manca de visibilitats cap a l’interior dels espiells.
– La porta que separa els espais exteriors d’entrenament i el pipi-can està gratada per sota, el que permet que els gossos es barallin.

 

 

Malgrat les contínues propostes a l’administració per part dels nostres delegats i delegades, ens trobem davant una manca de compromís i eficàcia per solucionar i gestionar els problemes de salut.

Reivindiquem:

– el manteniment i disseny de la instal·lació per una empresa especialitzada.
– normalització com nucli zoològic.
– equips de protecció adients.
– correcció de les deficiències relacionades, incloent-hi-se les que afecten directament als gossos.