ESTAT DENÚNCIES SECCIÓ CANINA

 

CCOO-GUB ens hem reunit amb la Inspecció del Treball diverses vegades juntament amb Recursos Humans, Servei de Prevenció i la Direcció de Logística i Infraestructures, al Juliol, Agost i Setembre.

 

DENÚNCIA DE LES INSTAL·LACIONS SECCIÓ CANINA

 

Respecte a les condicions de l’edifici i el material de la Secció, gràcies a les reivindicacions de CCOO  ja s’han anat fent diverses millores ;

 • TANCAMENT DEL MUR PERIMETRAL
 • IL·LUMINACIÓ GOSSERES
 • CIMENTACIÓ DEL VORALS ENTRE PORTES EXTERIORS
 • ANUL·LAR EL CAIXETÍ ELÈCTRIC BAIX (perillós  per electrocució)
 • MANEGA RETRÀCTIL

A final de mes d’octubre s’ha compromès l’administració a l’entrega de la roba de treball i Equips Protecció Individual ( l’administració ha de presentar a la Inspecció del Treball els fulls d’entrega signat per cada agent assegurant qué se li ha entregat )

També ha d’estar acabada la transformació de la porta de la gossera d’aïllament.

 

Està previst :

 • PROTOCOL DE LA DESINFECCIÓ DE LA ZONA PIPICÀ COPIANT EL MODEL QUE UTILITZA PARCS I JARDINS.
 • OBERTURA DE LES PORTES DEL PASSADÍS INTERN D’ACCÉS A LES GOSSERES.

Nota important, els agents de la secció han de consensuar quina és la millor possibilitat, properament es convocarà una reunió amb els agents per parlar-ne

 • CONSTRUCCIÓ D’UNA ZONA PER LA CURA DELS GOSSOS SOTA EL PORXO,  ( Aquesta última acció es podrà realitzar quan hi hagi pressupost )

 

Pendent :

 • REGISTRE DE NUCLI ZOOLÒGIC, AL QUE ESTÀ OBLIGAT QUALSEVOL ESTABLIMENT EN EL QUAL RESIDEIXIN GOSSOS EN CANERES.

Aquest registre pot solucionar molts problemes pel confort dels gossos, ja que, segons el nostre parer, s’està incomplint la llei de protecció dels animals.

 

CCOO INTERPOSAREM DENÚNCIA EN EL CAS DE NO TENIR RESPOSTA.

 

 

 

DENÚNCIA DE LES CONDICIONS DELS VEHICLES SECCIÓ CANINA

 

Reunits al setembre amb l’Inspector del Treball, RRLL, DLI, SP i CCOO, es va mostrar molt contundent en les normatives d’higiene, amb les condicions de seguretat per portar el material d’intervenció, els encolatges del transportí i les conseqüències del transport o no dels gossos en condicions que no els provoqui estres.

 

Pel que es va acordar :

 • LA COMPRA PEL 2020 D’UNA NOVA FURGONETA PER TRANSPORTAR ELS GOSSOS( el cap de la Secció canina i CCOO n’hem demanat 2 )
 • RETIRAR EL REMOLC DEL SEU US SI NO PRESENTA LES CONDICIONS
 • PROTOCOL·LITZAR LA NETEJA DELS VEHICLES ON ES TRANSPORTEN GOSSOS
 • NO UTILITZAR FURGONETES QUE NO TINGUIN UN US I ADEQUACIÓ EXCLUSIVA PEL TRANSPORT DELS GOSSOS.

 

L’Inspector del Treball ens ha remarcat a CCOO que si es presenta qualsevol perjudici pel servei de la Secció Canina en referència a tots aquests canvis, li ho comuniquem immediatament,

 

FEU ARRIBAR  A CCOO-GUB LES PROBLEMÀTIQUES QUE SORGEIXIN AL RESPECTE

 

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

PODEM ANAR MILLORANT PELS VOSTRES SUGGERIMENTS

I TREURE  A LA LLUM ELS PROBLEMES DE CADA UNITAT.