És inconcebible que la prefectura de la Guàrdia Urbana de Barcelona permeti que la temperatura i la humitat en la Unitat Muntada no compleixin la legislació laboral en matèria de prevenció i riscos laborals.

L’exposició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per a la seguretat i la salut dels treballadors.

La calor excessiva o estrès tèrmic no sols ho és sinó que pot ocasionar danys a la salut i agreujar malalties prèvies (respiratòries, cardiovasculars, cutànies, gastrointestinals, diabetis, insuficiència renal, epilèpsia, etc.) de manera que poden arribar a ser fatals.

En dies de calor intensa el cos humà es veu obligat a fer un gran esforç d’adaptació per a mantenir la temperatura corporal normal (entorn dels 37 °C).

Quan la temperatura del cos supera els 38 °C es poden produir els citats danys a la salut i, a partir dels 40,5 °C, la mort.

L’estrès tèrmic augmenta la probabilitat que es produeixin accidents de treball.

Per això, durant les onades de calor cal intensificar les mesures i conductes preventives i seguir els consells de les autoritats sanitàries. El confort tèrmic és essencial per al benestar i la salut dels treballadors.

Fa 8 mesos (7/09/2021) es van realitzar els mesuraments oportuns de comprovació de temperatura i humitat en les instal·lacions en qüestió, de les quals encara no tenim resposta.

Hem pogut comprovar in situ que la temperatura i humitat no són aptes per al bon funcionament de les tasques que es fan allí.

Exigim que s’instal·lin els aparells electrònics adequats que de manera forçada, puguin garantir la temperatura i humitat que la llei entén com a adequada per a poder treballar.

Així mateix, sol·licitem que s’instal·li a l’interior de la zona de quadra un termo higròmetre.