Exigim a la prefectura que apliqui de forma íntegra les 24 hores anuals aconseguides en l’últim conveni, El Conveni de la Vida, i carregui en la borsa d’hores del personal en practiques de la Guàrdia Urbana de Barcelona la diferència d’hores que no hagin sigut anotades fins a completar les 24 hores.

D’altra banda, tampoc estem d’acord que també s’apliquin de forma proporcional als i les agents que s’estan jubilant aquest 2022.

Exigim una rectificació immediata del criteri aplicat fins ara.