EXIGIM LA PUBLICACIÓ IMMEDIATA DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE CAPORAL/A 2022

No volem proves físiques per les convocatòries de comandament, si puc ser agent amb les meves condicions físiques també puc ser comandament.