EXIGIM QUE LA GUÀRDIA URBANA, PER AUTOPROTECCIÓ, PORTI DE SERVEI OPERATIU MASCARETES DELTIPUS FFP2

Davant la situació actual que afecta a tothom, el virus COVID-19, el Ministeri de Sanitat, en la seva pàgina web dóna uns consells i recomanacions de salut i en un d’ells parla sobre els tipus de màscares de protecció.

Actualment, la plantilla de Guàrdia Urbana de Barcelona està fent ús de màscares higièniques, quirúrgiques i FPP2, malgrat que és freqüent veure en la via pública a els i les agents de Guàrdia Urbana prestant serveis amb màscares higièniques o quirúrgiques.

Segons les recomanacions del Ministeri de Sanitat les màscares higièniques i quirúrgiques protegeixen a les altres persones de qui està fent ús d’elles, però són les màscares FPP2 les que protegeixen de contagiar i de ser contagiats.

La Guàrdia Urbana presta el seu servei en la via pública i està en contacte directe amb els ciutadans/as, motiu pel qual estan exposats diàriament a ser contagiats.

 

EXIGIM QUE TOT EL PERSONAL DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

QUE PRESTI SERVEI EN LA VIA PÚBLICA SIGUI DOTAT

D’UNA MÀSCARETA DEL TIPUS FFP2

PER LA SEVA JORNADA DIÀRIA

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2650933181838450&id=1575573796041066