Exigim que se calanderitzin les 4 Festes de Lliure Disposició FLS’s que podem fer en cap de setmana i/o festiu sense cap excusa. 

Ja n’hi ha prou!

JA N’HI HA PROU D’INCOMPLIR EL CONVENI!

Si la Prefectura vol conflicte, el tindrà!