Apunta’t al curs que necessites!

La formació contribueix a la igualtat d’oportunitats dels treballadors i treballadores. A CCOO podem ajudar-te a millorar la teva qualificació professional, assessorant-te i orientant-te sobre els cursos que pots fer per ampliar els teus coneixements, incorporar-te al mercat de treball en millors condicions o millorar la teva categoria professional, si ja estàs treballant.

Pots escollir entre tres tipus de formació: la formació professional per a l’ocupació, la formació per a persones adultes i la formació sindical. Cadascuna està pensada per a un perfil de persona diferent. Entra i mira quina et pot servir!


OPOSICIÓ GUÀRDIA URBANA

PROMOCIÓ INTERNA COMANDAMENTS

CURS POLICIALS A 8 EUROS


Idiomes

Millorant el coneixement de la Llengua de Signes Catalana ( A6250 )

Intermediate English Conversation ( A7068 )

Iniciació a la Llengua de Signes Catalana ( A6249 )

Gramàtica de la Llengua de Signes Catalana ( A6248 )

Gramàtica Avançada de la Llengua de Signes Catalana ( A6247 )

Francès B1.D ( A10232 )

Francès B1.C ( A10228 )

Francès B1.B ( A10227 )

Francès B1.A ( A10225 )

Francès B.2.B. ( C79453 )

Francès B.2.B. ( A10626 )

Francès B.2.A. ( A10625 )

Francès A2.B ( A1908 )

Francès A2.A ( A1907 )

Francès A1.B ( A7067 )

Francès A1.A ( A7066 )

Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N3 ( A10633 )

Català. Certificat de nivell superior de català (C2) ( A7102 )

Català C ( A319 )

Català bàsic ( A317 )

Català B ( A316 )

Anglès C.2.D ( A9262 )

Anglès C.2.C ( A9261 )

Anglès C.2.B ( A8224 )

Anglès C.2.A ( A8223 )

Anglès C.1.D ( A4261 )

Anglès C.1.C ( A2942 )

Anglès C.1.B ( A2941 )

Anglès C.1.A ( A2821 )

Anglès B1 ( A10653 )

Anglès B.2.D ( C79320 )

Anglès B.2.D ( A4260 )

Anglès B.2.C ( A1906 )

Anglès B.2.B ( C79313 )

Anglès B.2.B ( A1041 )

Anglès B.2.A ( C79311 )

Anglès B.2.A ( A307 )

Anglès B.1.D ( A4259 )

Anglès B.1.C ( C79303 )

Anglès B.1.C ( A1905 )

Anglès B.1.B ( A325 )

Anglès B.1.A ( C81109 )

Anglès B.1.A ( A324 )

Anglès A2.B ( A1904 )

Anglès A2.A ( A1903 )

Anglès A1.B ( A1902 )

Anglès A1.A ( A1901 )

Alemany A1.B ( A7202 )

Alemany A1.A ( A7201 )

Alemany A.2.B ( A8222 )

Alemany A.2.A ( A8221 )

Advanced English Conversation (per a participants acreditats B2 i C1) ( A6246 )

A.2.D. Llengua de Signes Catalana ( A9284 )

A.2.C. Llengua de Signes Catalana ( A9283 )

A.2.B. Llengua de Signes Catalana ( A9282 )

A.2.A. Llengua de Signes Catalana ( A9281 )

Informàtica i comunicacions

Procés d’informació i decisió en la transformació digital ( A10630 )

Preparació ACTIC nivell mitjà ( C81144 )

Preparació ACTIC nivell mitjà ( A7402 )

Preparació ACTIC nivell bàsic ( C81143 )

Preparació ACTIC nivell bàsic ( A7401 )

Preparació ACTIC nivell avançat ( C81145 )

Preparació ACTIC nivell avançat ( A9641 )

Introducció a Ciberseguretat ( A10628 )

Formació transversal

Violència masclista a la escola ( A9309 )

Treball en equip ( C79628 )

Treball en equip ( A6245 )

Tècniques de negociació ( A8326 )

Soporte vital básico y desfibrilación externa automática (SVB+DEA) ( A5902 )

Sistema smed i metodologia 5S ( A8144 )

Sensibilització i prevenció de l’assetjament ( A9302 )

Resolució de conflictes ( A5404 )

Protocols per a la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe: formació de la persona de referència ( A9263 )

Primers auxilis: socorrisme i emergències. Nivell avançat ( A10629 )

Primers auxilis ( C79596 )

Primers auxilis ( A5342 )

Lideratge d’equips ( C79505 )

Lideratge d’equips ( A5405 )

Intel·ligència emocional ( C80869 )

Intel·ligència emocional ( C79492 )

Intel·ligència emocional ( C79489 )

Intel·ligència emocional ( A293 )

Habilitats directives ( A7101 )

Habilitats de comunicació ( C79478 )

Habilitats de comunicació ( A300 )

Gestió del temps ( A7088 )

Gestió de l’estrès ( C79462 )

Gestió de l’estrès ( A6262 )

Conducció de reunions ( A7063 )

Comunicació no violenta ( A10623 )

Com parlar en públic ( C79358 )

Com parlar en públic ( A1062 )

Coaching de fortaleses ( C79349 )

Coaching de fortaleses ( C79348 )

Coaching de fortaleses ( C79346 )

Coaching de fortaleses ( A10622 )

Habilitats personals i interpersonals

Treball en equip ( C79628 )

Treball en equip ( A6245 )

Tècniques de negociació ( A8326 )

Resolució de conflictes ( A5404 )

Seguretat i medi ambient

Vigilant d’explosius ( A43 )UF2676_

Tècniques de protecció de persones ( A10322 )UF2675_

Mitjans de protecció i armament ( A10321 )UF2674_

Tècniques i procediments en la protecció de persones, instal·lacions i béns ( A10303 )UF2673_

Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns ( A10302 )UF2672_

Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat ( A10301 )

Servei de vigilància ferroviari i metropolità ( C79788 )

Servei de vigilància ferroviari i metropolità ( A10648 )

Seguretat privada: La violència sexual en espais d’oci, prevenció, detecció i atenció a les víctimes ( C79787 )

Seguretat privada: La violència sexual en espais d’oci, prevenció, detecció i atenció a les víctimes ( A10341 )SEAG0211_MF1974_

Prevenció de riscos ambientals ( A6022 )SEAG0211_MF1973_

Sistemes de gestió ambiental ( A5862 )SEAG0211_MF1972_

Apectes ambientals de l’organizació ( A6441 )SEAG0211_MF1971_

Normativa i política interna de gestió ambiental de l’organització ( A6369 )SEAD0212_MP0558

Mòdul de pràctiques professionals no laborals ( A10636 )SEAD0212_MF0082

Vigilància, transport i distribució d’objectes valiosos o perillosos i explosius ( C79644 )SEAD0212_MF0082

Vigilància, transport i distribució d’objectes valiosos o perillosos i explosius ( A10635 )SEAD0112

Vigilància, Seguretat privada i Protecció de persones ( A10620 )SEAD0112

Mòdul de pràctiques professionals no laborals ( A10323 )

Radioscòpia ( C79748 )

Radioscòpia ( A51 )

Operador en central receptora d’alarmes ( A3501 )

Guia caní ( A46 )

Formació específica: Serveis de vigilància en urbanitzacions, polígons, transports i espais públics i en centres comercials ( A10122 )

Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en el patrimoni històric i artístic ( A10481 )

Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en aeroports ( A3425 )

Formació específica: Serveis de vigilància en centres hospitalaris, en centres d’internament i altres dependències de seguretat ( A3421 )

Formació específica per Vigilants de Seguretat, vigilants d’explosius i escortes privats (Dues especialitats) ( A6382 )

Especialització de vigilants en actes esportius, espectacles i primers auxilis ( A4781 )

Controlador d’accessos ( C80969 )

Controlador d’accessos ( A3261 )

Control de pànic col·lectiu ( A7108 )

Aspirant escorta privat ( A41 )

Aspirant a vigilant de seguretat privada ( A42 )

Control i seguretat

Vigilant d’explosius ( A43 )UF2676_

Tècniques de protecció de persones ( A10322 )UF2675_

Mitjans de protecció i armament ( A10321 )UF2674_

Tècniques i procediments en la protecció de persones, instal·lacions i béns ( A10303 )UF2673_

Psicologia aplicada a la protecció de persones i béns ( A10302 )UF2672_

Aspectes jurídics en el desenvolupament de les funcions del personal de seguretat ( A10301 )

Servei de vigilància ferroviari i metropolità ( C79788 )

Servei de vigilància ferroviari i metropolità ( A10648 )

Seguretat privada: La violència sexual en espais d’oci, prevenció, detecció i atenció a les víctimes ( C79787 )

Seguretat privada: La violència sexual en espais d’oci, prevenció, detecció i atenció a les víctimes ( A10341 )

SEAD0212_MP0558 Mòdul de pràctiques professionals no laborals ( A10636 )SEAD0212_MF0082

Vigilància, transport i distribució d’objectes valiosos o perillosos i explosius ( C79644 )SEAD0212_MF0082

Vigilància, transport i distribució d’objectes valiosos o perillosos i explosius ( A10635 )SEAD0112

Vigilància, Seguretat privada i Protecció de persones ( A10620 )SEAD0112

Mòdul de pràctiques professionals no laborals ( A10323 )

Radioscòpia ( C79748 )

Radioscòpia ( A51 )

Operador en central receptora d’alarmes ( A3501 )

Guia caní ( A46 )

Formació específica: Serveis de vigilància en urbanitzacions, polígons, transports i espais públics i en centres comercials ( A10122 )

Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en el patrimoni històric i artístic ( A10481 )

Formació específica: Serveis de vigilància en ports i en aeroports ( A3425 )

Formació específica: Serveis de vigilància en centres hospitalaris, en centres d’internament i altres dependències de seguretat ( A3421 )

Formació específica per Vigilants de Seguretat, vigilants d’explosius i escortes privats (Dues especialitats) ( A6382 )

Especialització de vigilants en actes esportius, espectacles i primers auxilis ( A4781 )

Controlador d’accessos ( C80969 )

Controlador d’accessos ( A3261 )

Control de pànic col·lectiu ( A7108 )

Aspirant escorta privat ( A41 )

Aspirant a vigilant de seguretat privada ( A42 )