Hem aconseguit el compromís del cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona de mantenir reunions entre caps d’unitat i delegats/delegades sindicals per tractar i solucionar les problemàtiques internes de cada unitat.

De forma periòdica, els i les nostres delegades, assistiran a aquestes reunions i traslladaran propostes de millora, suggeriments i problemàtiques específiques a nivell d’unitat.

Per aquest motiu, us encoratgem per que ens feu saber als delegats i delegades de CCOO, o directament al correu gubccoo@ccoo.cat, tot allò que considereu que pot millorar les condicions de treball de la plantilla dins d’aquest àmbit.

Si voleu enviar problemàtiques que no siguin d’aquest àmbit, també ens les podeu fer arribar, si bé es tractaran en altres reunions més generals.