INSPECCIÓ DE TREBALL TORNA A DONAR LA RAÓ A COMISSIONS OBRERES

I ENVIA UN REQUERIMENT A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

D’OBLIGATÒRI COMPLIMENT

 

Els i les delegades de prevenció de GUBCCOO desprès de diferents queixes a l’Ajuntament de Barcelona vam presentar una denuncia davant la Inspecció de Treball el 4 de febrer del 2019.

Per aquest motiu, dos dels nostres delegats van comparèixer a les dependències de la Inspecció de Treball per informar, denunciar i reclamar que les sabates que es proporcionin als i les agents de la Policia de Barcelona siguin segures i còmodes.

Ara, Inspecció de Treball ens dona la raó a GUBCCOO i, fruit de la nostra reclamació, requereix amb acta d’advertència que l’Ajuntament de Barcelona amb caràcter immediat ha de garantir que les sabates de seguretat que es proporcionin als agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona reuneixin les condicions de seguretat previstes a l’article 5 del RD 773/1997.

 

 

 

 

COMISSIONS OBRERES VETLLA PER LA TEVA SEGURETAT