La formació física no es toca. Ni s’ha tocat!

 

 

La formació física no es toca. Ni s’ha tocat!

Confirmem que la formació física és un dret que no ha sofert cap variació respecte al conveni anterior.

Qualsevol company o companya que tingui un problema amb la realització de la formació física, pot contactar amb els delegats o delegades del nostre sindicat.