MANCA DE COORDINACIÓ EN L’APLICACIÓ DELS PROTOCOLS DE PREVENCIÓ

PER LA COVID EN LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

 

Hem denunciat la descoordinació en l’aplicació dels protocols de prevenció per la COVID en algunes dependències de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

A inicis del mes de març un agent destinat en Zona Franca va donar positiu així com un dels seus companys de patrulla. Els comandaments de la seva unitat van activar el protocol de desinfecció, però ni es va precintar la sala menjador la qual és compartida per altres unitats, ni es va avisar a la resta de comandaments de les diferents unitats que comparteixen espais.

Aquesta descoordinació va provocar que la sala fos utilitzada per agents en servei d’altres unitats perquè no estava precintada ni s’havia col·locat cap cartell d’avís.

Aquest descontrol no és la primera vegada que succeeix a les dependències policials de Zona Franca.

Exigim més coordinació i informació.

La prefectura ha de ser la primera interessada en què no hi hagin contagis i que no posen en risc la salut dels i les seves agents.

 

Exigim més coordinació i informació.