Manca de seguretat en els estacionaments de les furgonetes de la Unitat d’Accidents de la Guàrdia Urbana de Barcelona

 

Hem comprovat la situació d’inseguretat de la zona d’estacionament per a les furgonetes de la UIPA, on els cables de càrrega de les bateries auxiliars queden caiguts sobre la vorera, atès que no compten amb cap sistema automàtic de recollida del cable.

Per aquest motiu, hem sol·licitat per escrit al registre municipal la instal·lació d’allargadors amb recolliment automàtic que poden instal·lar-se en les marquesines, a una altura que no afectin, ni obstaculitzin, que permetin una correcta instal·lació elèctrica i faciliti la recàrrega de bateries de les citades furgonetes.