Què pretenen? Ascensos “a dit”?

PROMOCIÓ INTERNA CAPORAL, SERGENT I SOTSINSPECTOR.

L’ADMINISTRACIÓ DEIXA EN EL PASSADÍS ALS OBSERVADORS SINDICALS, NO GARANTINT LA TRANSPARÈNCIA DEL PROCÉS

En data 21 de febrer, l’administració ens va convocar als observadors sindicals que formen part del Tribunal qualificador dels procediments de promoció interna, per a cobrir places de caporal, sergents i sotsinspectors, amb la finalitat garantir el degut funcionament de les proves a realitzar-se el 25 de febrer en la Facultat d’Economia i Empresa de Barcelona.

Dissabte passat 25, es van dur a terme les proves esmentades, on vam poder comprovar diverses irregularitats que no donaven garanties d’un procés transparent.

La primera irregularitat es va donar iniciant les proves escrites mentre encara era reunit el tribunal qualificador del procés, seguit de l’expulsió dels observadors sindicals que havien estat acreditats per la mateixa administració i que es trobaven a les aules.

La coordinadora del procés selectiu, va informar verbalment els observadors sindicals que havien d’abandonar les aules, i romandre en tot moment en els passadissos de la Facultat, per a evitar distorsionar el correcte funcionament de les aules, on sí que hi havia tres persones de l’administració.

Des de CCOO, es va informar que no es podia garantir la transparència i igualtat del procés selectiu, sense ser presents en el moment de l’accés dels aspirants a les aules, després de la seva identificació, així com en el moment de donar les instruccions i aclariments del funcionament durant les proves.

Els observadors sindicals NI pertorbem el correcte funcionament del procés NI distraiem als aspirants.

Garantim un procés de selecció TRANSPARENT i IGUAL, podent defensar els drets de tots en cas de qualsevol incidència en el transcurs de les proves.

Quin sentit té convocar la presència d’observadors sindicals si després se’ls deixa en els passadissos?

Ja n’hi ha prou!!!

De blanquejar processos de selecció amb la presència dels observadors sindicals als quals no se’ls permet realitzar la seva funció correctament.

Des de CCOO, exigim novament, que es reguli la presència de la part social en TOTS els processos de selecció, garantint així els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, que són propis als agents de Guàrdia Urbana de Barcelona.