En data 21 de desembre de 2022, hem assistit a la taula de funcionaris, convocada per l’Administració, per continuar treballant amb els calendaris de Guàrdia Urbana de Barcelona.

Des de CCOO, reiterem la nostra petició de desenvolupar els possibles calendaris alternatius al 2×1 i la seva aplicació immediata.

L’Administració, a la darrera reunió, es va comprometre a valorar la nostra sol·licitud d’agrupar les festes inter-setmanals de descans del torn de nit. Informen avui que encara no han pres cap decisió al respecte.

Quant al calendari que afecta al torn D, hem detectat que tenint en compte els períodes de vacances de setmana santa i nadal que planteja l’administració, faltarien 12 hores per cobrir el dos períodes.

Des de CCOO demanem que NO es calendaritzi un dels dies i que el sumin a la borsa d’AP/CH més 2 hores de l’excés al còmput anual o No calendaritzar el dia i sumar 20 hores per l’excés al còmput anual. L’administració respon que estudiarà la seva aplicació.

L’administració informa que respecte al calendari amb cadència 8×1, en cap de setmana, i que afecta a la Unitat de Deontologia i Règim Interior, passarà al 3×1, amb la finalitat d’unificar calendaris.

Respecte al calendari de personal amb reducció, l’administració informa que encara s’està elaborant, supeditat a l’aprovació dels calendaris 2×1.

Degut a tot això, CCOO fa una reserva de vot, fins a rebre resposta sobre les nostres peticions.

L’administració a petició de tots el sindicats, emplaça a la part social, per regular els horaris que realitzen diferents unitats i que no estan recollides a l’annex 1 del conveni, en el seu article 5.1.