MILLOREM LA REDUCCIÓ DE JORNADA COMPACTADAA partir d’ara podrem canviar la cadència anual de les FR del calendari que t’ofereix la prefectura. Això millora molt el sistema anterior i et dóna més possibilitats per conciliar la teva vida familiar.


L’estratègia sindical de les Comissions Obreres és millorar de forma continuada, amb responsabilitat, les condicions laborals sense perdre cap dret. Aquest tarannà i el vostre suport ens permet aconseguir reptes que milloren la nostra vida.

MÉS VIDA


Hem millorat la reducció de jornada compactada, que ja havíem aconseguit GUBCCOO l’any 2019, sense perdre cap dret col·lectiu ni individual.

Per a GUBCCOO és prioritària la conciliació familiar, per aquest motiu vam presentar aquesta proposta de millora a l’administració, a la prefectura i a la resta de sindicats. Finalment, només va ser signada per GUBCCOO i UGT.


En resum:


1.- la prefectura t’assigna un calendari genèric dels que consten al conveni.
2.- cal que demanis la reducció de jornada compactada.
3.- la prefectura t’assigna un calendari genèric FR (reducció de jornada compactada).
4.- si l’oferta de la prefectura no compleix les teves necessitats, tens 15 dies per demanar el canvi de cadència de les FR.
5.- Una vegada la prefectura t’assigni la nova cadència pactada, pots calenderitzar les altres festes que tens per conveni (FS, FLD’s, etc).
6.- Tot això si no cobreix les teves necessitats per conciliar, contacta amb nosaltres i un delegat/da nostre intentarà iniciar una mediació amb la prefectura i Recursos Humans.
7.- Si finalment no arribem a una solució pactada valorarem amb els nostres serveis jurídics la presentació d’una denúncia per resoldre la teva necessitat individual de conciliació familiar.

Informació addicional:

La modificació de la cadència serà anual, és a dir, per tot l’exercici laboral de la Guardia Urbana.

Respecte de la reducció d’1/2 de la jornada:

  • Es podran fixar fins a 3 FR a la setmana i amb un màxim de 9 FR al mes.
  • En els torns C i D aquestes FR setmanals es podran augmentar a 4. Cal dir que la calendarització de les FR en aquests torns es farà tenint en compte la tipologia de dies marcats en el calendari estàndard de FR

Respecte de la reducció d’1/3 de la jornada

  • Es podran fixar fins a 2 FR a la setmana i amb un màxim de 6 FR al mes.
  • En els torns C i D aquestes FR setmanals es podran augmentar a 4. Cal dir que la calendarització de les FR en aquests torns es farà tenint en compte la tipologia de dies marcats en el calendari estàndard de FR.

CAP PAS ENRERE

Fins a l’aplicació d’aquest acord seran d’aplicació els calendaris, que d’acord amb el conveni, siguin genèrics de les FR, com fins ara.

La signatura d’aquest acord permet que de forma automàtica els i les agents, sense cap negociació, tinguin l’opció d’organitzar la seva vida familiar per a conciliar. Per tant, no deixem cap persona desemparada i tampoc renunciem a la possibilitat d’efectuar les accions de mediació i jurídiques que siguin adients per a casos concrets.