No acceptem la proposta dels dies d’especial rellevància per l’any 2018 efectuada per la prefectura de la Guàrdia Urbana.

Els dies d’especial rellevància de l’any 2018 que, segons es va acordar en Conveni, ha de ser per tots els torns.

Pel que fa al dia d’especial rellevància, la proposta de l’administració, consistent en tres dies pels torns mati, tarda, nit, C i D, i dos dies pel torn P, incompleix el conveni i és contrària a la igualtat per la plantilla de GUB per aquests motius:

– L’oferta de dies inclou festes oficials que ja són objecte de remuneració (31/12, 05/01) pels torns Nit, C i D.
– Inclou un dissabte (05/01) pels torns matí i tarda.

Incomplint el conveni ells mateixos:

– volen que els Agents del torn de nit que tinguin festa vinguin a treballar pels 150 € i se’ls traslladi el dia de festa a un altre.
– volien introduir el dissabte 5 de gener per al torn de matí i tarda com a dia d’especial rellevància. (segons conveni els dissabtes no entren dins d’aquests dies i es paguen a part dels dies d’especial rellevància), nosaltres hem ofert que els agents que hagin de treballar per calendari se’ls pagui.

CCOO-GUB hem mostrat la nostra disconformitat i sol·licitem que es posin més dies para que els agents no perdin la possibilitat de treballar i cobrar algun dels tres dies no oficials ni dissabtes.

Exigim a la prefectura de la Guàrdia Urbana el compliment del conveni.

Així com la publicació dels calendaris al costat dels dies d’Especial Rellevància de l’any 2019 tal com està pactat.

Per aquests motius ens hem aixecat de la taula de seguiment del dia 17 de desembre d’enguany.

 

Ens oposem a qualsevol autoritarisme de l’administració!