La signatura del nou conveni hi ha permès CONSOLIDAR i MILLORAR  els drets de l’anterior acord (permisos, llicències, igualtat i les condicions laborals).

El fet de DESBLOQUEJAR les meses de NEGOCIACIONS i OBRIR NOUS MARCS I ESPAIS de treball ens permet avançar en MILLORAR la nostra VIDA, ORGANITZAR el nostre TEMPS aconseguir la MÀXIMA ESTABILITAT LABORAL i ASSOLIR LA IGUALTAT REAL.

NOUS ESPAIS DE LLUITA,

NOUS ESPAIS DE MILLORA

Avui, 24 de febrer, s’ha celebrat la Mesa de Funcionaris de Guàrdia Urbana amb la següent ordre del dia:

  • proposta Procediment Operatiu de convocatòria de canvi temporal de destí: Grup de Platges.
  • proposta Procediment Operatiu sobre: Hores anuals de conveni i bosses específiques del temps.
  • planificació de les vacances d’estiu i períodes Setmana Santa i Nadal.
  • torn obert de paraules

Des de CCOO abans d’iniciar aquests punts HEM EXIGIT L’INICI DE LES MESES pactades en el nou conveni, el CONVENI DE LA VIDA:

1.- Arranquem JA!

La comissió d’estudi al sistema alternatiu al 2×1, és a dir, el 3 x1.

La revisió dels criteris i procediments de les agregacions.

Adequació de la segona activitat a la nova realitat professional.

Solució immediata a la problemàtica limitativa del dret a fer la FORMACIÓ FÍSICA a les Unitats Nocturnes. Especialment la UT 1 Ciutat Vella que no disposa d’un gimnàs ni de possibilitat de fer la en centres externs per estar tancats en horari nocturn.

2.- Hem insistit

No entenem perquè els agents de nova incorporació a la Unitat Central de Trànsit (UCT) no reben la formació específica per desenvolupar la seva feina amb la suficient professionalitat (curs de circulació, tacògraf, …) i tampoc se’ls facilitat els medis adequats per les inspeccions al transport de mercaderies com les corresponents targetes.

No permetrem que es paguin els serveis planificats en els quals es prolonguen hores, com a Prolongacions de Jornada.

Demanem que es creï una aplicació informàtica que tots els agents puguin utilitzar des del seu propi mòbil o ordinador personal, des d’on es pugui sol·licitar les festes i veure el percentatge de plantilla del dia sol·licitat. Gestió eficaç i eficient.

3.- Volem transparència i informació.

Sobre la creació d’un horari C i D en la UIPA, on la gran majoria dels agents i comandaments de la mateixa unitat estan en contra. Des de CCOO hem raonat la inconveniència d’aquests torns en aquesta Unitat.

Sobre el trasllat de la Unitat d’Investigació a les dependències actuals d’UT1 Ciutat Vella, ja hem avançat la nostra discrepància i els motius de la nostra negativa.

4.- Altres revindicacions fetes aquesta setmana.

Instal·lació adequada d’il·luminació en la terrassa l’edifici de UIPA/UREP/USD i Protecció al més aviat possible per a permetre el briefing de la UREP (lloc segur anti COVID) i de les unitats nocturnes que el necessitin.

Que s’assigni a tot el personal de la Unitat Muntada, la dotació de pantalons curts com els que usen en la unitat de platges, per a poder prestar serveis mecànics.

Augmentar a 3 pràctiques anuals de tir (PTR) en lloc de 2. Hem felicitat, internament, de forma genèrica a la Unitat de Deontologia i Assumptes Interns (UDAI – ARMES) i de forma específica a totes les persones que han intervingut en el vídeo formatiu utilitzat en les últimes pràctiques de tir, actors i actrius, guionistes, edició, disseny, i formadors/res de les diferents galeries de tir.

LA LLUITA CONTINUA

NOUS ESPAIS DE LLUITA,

NOUS ESPAIS DE MILLORA