El 12 d’agost, la prefectura de la Guardia Urbana de Barcelona va publicar el Procediment Organitzatiu 38/19 4a Addició: Revisió Mèdica, on regulen i informen del procés que seguiran els 13 aspirants a instructores de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya que han aprovat i les 5 persones en situació de reserva. A les 5 persones en situació de reserva les hi ha convocat perquè els hi realitzin les proves mèdiques, però, en canvi (segons procediment organitzatiu), no realitzessin el curs de formació d’instructors.

Ho trobem una incongruència, no té cap lògica i un contrasentit que a aquestes 5 persones els hi facin realitzar la revisió mèdica, però, no vagin a realitzar el curso formatiu. En cas que algun dels 13 aspirants aprovats no superi el curs o en cas d’indisposició o baixa d’algun quan estiguin com a instructores, els reserves no disposarien del curs, ni dels coneixements necessaris per a poder cobrir aquesta plaça.

Una vegada més, davant el sense sentit de Prefectura, des de CCOO GUB hem sol·licitat que les 5 persones en situació de reserva realitzin el curs de formació d’Instructor de l’ISPC, per a poder cobrir qualsevol plaça vacant que pogués sorgir durant aquest procés o poder realitzar alguna suplència en cas d’emergència.