OBERTA LA INSCRIPCIÓ A LA OPOSICIÓ

DE GUÀRDIA URBANA 2022 – 2023

241 PLACES

Us informem que s’ha publicat al DOGC les bases de la convocatòria d’accés a agent GUB, donant inici al termini per fer les inscripcions.


Per accedir a les bases aquí.

Per accedir a la inscripció telematica, aquí.

  4.2 Termini de presentació de sol·licituds Per presentar la sol·licitud, les persones aspirants disposaran del termini de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.  

Us recordem que aquesta convocatòria és per les places dels anys 2022 i 2023. En el 2023 no sortirà convocatòria.

Xerrades informatives oposicions GUB 2022
Us informem de les diferents activitats promocionals que portarà aterme l’Ajuntament de Barcelona conjuntament amb la Guàrdia Urbana:

S’iniciarà un pla de comunicació integral en què estan planificades xerrades informatives per donar a conèixer el procés d’oposició i les diferents unitats que conformen el Cos.
D’entre les xerrades que estan planificades, n’hi ha tres que es podran seguir per streaming (reproducció de vídeo en continu) i una quarta, en modalitat presencial. En aquestes sessions hi participaran membres de la Guàrdia Urbana i personal de Recursos Humans de l’Ajuntament.

El llistat de xerrades és el que segueix:

Més informació aquí.

Preinscripcions al curs només pel formulari aquest.