PER A UNA MILLOR VISIBILITAT A LA VIA PÚBLICA

DELS MOTORISTES DE LA GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA

Una de les tasques específiques que té assignada la Unitat Central de Trànsit (UCT), de la qual depèn la històrica secció motorista de la Guàrdia Urbana de Barcelona, és la seguretat viària.

No s’entén que les dotacions policials d’aquesta unitat, que patrullen principalment per les vies ràpides  de Barcelona, portin un impermeable que no reuneix les condicions de visibilitat adequades.

Hem demanat a la prefectura que faciliti impermeables reflectants als motoristes per augmentar la seva visibilitat i garantir la seva seguretat.

CAMPANYES DE SEGURETAT VIÀRIA SI,

PERÒ TAMBÉ CAL DONAR EXEMPLE!