PERMÍS DE PATERNITAT DE 8 FINS A LES 16 SETMANES

CCOO INFORMA!!!

El govern espanyol va aprovar el Reial Decret Llei 6/2019 de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball estableix que a partir d’1 d’abril 2019 s’aplicarà de forma progressiva l’augment del permís de paternitat fins a arribar a les 16 setmanes.

L’objectiu és que el 2021 els pares arribin també a les 16 setmanes de permís, el que ara gaudeixen les mares. L’augment serà progressiu: aquest any s’apujarà el permís de paternitat fins a les 8 setmanes i el 2020 fins a les 12. D’aquí a tres anys s’arribarà a les 16 setmanes.

Tenint en compte que el mateix Reial Decret 6/2019 estableix un període de gaudiment forçós immediatament després del naixement, volem aclarir amb l’administració la nova situació envers el permís per naixement de fill que gaudim fins ara, així com la setmana addicional que dona l’Ajuntament de Barcelona com a permís de paternitat.

NO VOLEM PERDRE CAP DRET

VOLEM CONTINUAR GAUDINT AQUESTS DRETS