Hem instat a la prefectura de la Guàrdia Urbana de Barcelona perquè aboni a tota la promoció de nous i noves agents 95B els endarreriments d’aproximadament 2000 euros per agent en concepte del reconeixement de la seva antiguitat com a agent en pràctiques de forma immediata només finalitzar el període lectiu del curs bàsic d’agent de policia local, segons el pla d’estudis facilitat per la mateixa directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Una vegada més, la mala praxi de la prefectura conjuntada amb una mala planificació perjudica greument als i les agents de la GUB, en aquest cas agents en pràctiques.

Malauradament, malgrat que la prefectura sap que està cometent una il·legalitat perquè no reconeix l’antiguitat real com agents en pràctiques, ens obliga a denunciar la situació a nivell individual. Aquesta denúncia no pot ser col·lectivament, ha de ser individual.

Des de les Comissions Obreres ens oferim a tots i totes les policies afectades assessorament personalitzat per presentar la denúncia individual i a la nostra afiliació a fer ús dels nostres serveis jurídics.