PRESENTADA RECLAMACIÓ PER COINCIDÈNCIA DE DATES A LES PROVES D’ACCÈS GUB I MMEE

SRA. ALCALDESSA, SAP EL QUE ESTÀ PASSANT AMB LES 233 PLACES DE GUÀRDIA URBANA DE BARCELONA?

L’última convocatòria de proves per la provisió de 233 places d’Agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, mitjançant oposició lliure RATLLA LA INCOMPETÈNCIA TOTAL.

En el mateix, s’ha anunciat que la 1a prova (prova Cultural i Teòrica), 2a prova (Tests aptitudinals) i primera part de la 5a prova (tres qüestionaris corresponents a la prova de personalitat i competències) es realitzaran el dia 15 de juny de 2019, al mateix temps que la convocatòria de MMEE.

De debò que la Direcció de Selecció no es va preocupar de veure si les dates eren coincidents amb l’altra convocatòria de l’àmbit policial més important de Catalunya?

De debò que no es va preocupar que no hi hagués coincidència amb la convocatòria de la 3a d’adequació psicoprofessional (test psicotècnic) de la convocatòria de MOSSO/A 46/19?

Des de CCOOGUB vam avisar ràpidament d’aquesta coincidència en el mateix moment en el qual vam ser informats.

Vam enviar sol·licitud escrita al Tribunal Qualificador i ens vam posar en contacte amb la Direcció de Selecció.

Del Tribunal, encara estem esperant alguna contestació.

La contestació de la Direcció va ser que no es podia canviar, perquè “suposava molta feina”, però a més a més va insistir intentant convèncer-nos que era beneficiós per a la Guàrdia Urbana de Barcelona aquesta coincidència “així els que es presentin a les nostres, es presenten perquè volen ser GUB i no s’aniran a MMEE

Considerem que:

  • Va en contra dels interessos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, ja que la coincidència  d’aquesta data comporta la exclusió de la primera prova de molts aspirants que es veuran obligats a descartar una de les convocatòries, i essent la prova de Mossos més avançada en el seu procés, serà l’escollida com a preferent.
  • Va en contra dels drets dels aspirants que s’han inscrit a les dues convocatòries, pagant les taxes corresponents, i preparant-se durant mesos, i que ara  es veuen obligats a renunciar a la seva participació en un d’ells.

Per tot això, us sol·licitem que es preguin les mesures adients per  canviar les dates de les proves de provisió de Guàrdia Urbana de Barcelona i assumeixi tot el cost tant de treball com de personal  que sigui necessari.

I sol·licitem prengui les decisions que siguin necessàries  amb la  Direcció IR-Responsable de Selecció.

 

Juan Carlos González Alvarez

Responsable de CCOO-GUB

 

Feu click aqui per a accedir a la publicació de la convocatòria.