Fa uns dies, el compte de twitter “RO-1 @Undercover_Camo” compartia un vídeo on ens descobria un dels amagatalls més usats en un patí elèctric.

En aquest cas, el conductor transportava petites quantitats de droga però podria haver portat una arma.

En Espanya està prohibida la sola tinença de drogues, independentment sigui una quantitat mínima per a autoconsum o no s’estigui traficant amb elles.

L’única diferència que hem d’entendre és que depenent de la quantitat que portem podem estar cometent o un delicte que ens pot portar directament a la presó o incomplint una normativa administrativa la qual cosa ens comportarà una sanció econòmica.

Quanta quantitat de droga haig de tenir per a cometre aquest delicte?

Perquè es pugui condemnar únicament tenint en compte la quantitat de droga que es porta en el moment, la droga trobada ha de superar les següents quantitats:

 •  100 grams de marihuana
 •  25 grams de haixix
 •  7,5 grams de cocaïna
 •  3 grams d’heroïna
 •  1,2 grams de metadona
 •  1440 mil·ligrams de MDM,MDMA, MDEA
 •  900 mil·ligrams d’amfetamina
 •  3 mil·ligrams d’LSD

En el cas de tenir en el seu poder una quantitat de droga d’una certa importància, estar traficant o afavorint el consum a terceres persones, estaríem cometent un delicte tipificat en l’article 368 i següents del Codi Penal com a delicte contra la salut pública.

En definitiva, portar droga en quantitats superiors a les exposades comporta a cometre un delicte que pot portar a aparellada una condemna de presó. D’altra banda, si la quantitat fos inferior a l’establerta no estaríem cometent un delicte però si que incorreríem en una multa administrativa, com és el cas del vídeo.

Quina és la sanció administrativa per tinença de drogues?

L’1 de juliol de 2015 va entrar en vigor la nova Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana o també coneguda com la “Llei Mordassa” que estableix una multa pel consum o tinença de drogues.

En concret, estableix en el seu article 36 que es cometria una infracció greu en cas de consum o tinença il·lícita de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, encara que no estiguessin destinades al trànsit, en llocs, vies, establiments públics o transports col·lectius, així com l’abandó dels instruments o altres efectes emprats per a això en els citats llocs.

En concret la persona que prengui o porti drogues serà sancionada amb una multa d’entre 600 a 30.000 euros, depenent de cada cas.

Normalment, la primera vegada que una persona és sancionada per consumir o portar droga és castigada amb una sanció de grau mínim, per la qual cosa la multa serà d’uns 600 a 10.000 euros.

En canvi, si en dos anys s’ha comès una altra infracció del mateix tipus, el grau canvia a mitjà i la multa oscil·larà entre 10.400 i 20.000 euros.

No obstant això per a determinar el grau concret es tindrà en compte:

 • Quantia del perjudici causat
 • L’entitat del risc produït per a la seguretat ciutadana o salut pública
 • Grau de culpabilitat
 • Transcendència del perjudici per a prevenció, manteniment o restabliment de seguretat
 • Benefici econòmic obtingut
 • Capacitat econòmica de l’infractor.

I si sóc menor de edat?

Suspensió de les sancions comeses per menors d’edat

Les multes que s’imposin als menors d’edat per la comissió d’infraccions en matèria de consum o tinença il·lícits de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques podran suspendre’s sempre que, a sol·licitud dels infractors i els seus representants legals, aquells accedeixin a sotmetre’s a tractament o rehabilitació, si ho precisen, o a activitats de reeducació.

En cas que els infractors abandonin el tractament o rehabilitació o les activitats reeducativas, es procedirà a executar la sanció econòmica.