QUI SOM

Som Comissions Obreres

a la Guàrdia Urbana de Barcelona.


Millorem les condicions de treball

de la Guàrdia Urbana de Barcelona.


Som Guàrdies al servei de Guàrdies!!!

Qui som les CCOO

Què és un sindicat?
El sindicat és l'organització estable, pròpia dels treballadors i treballadores, que, voluntàriament i solidàriament, s'uneixen per defensar els seus interessos des del punt de vista laboral i social.

El sindicalisme és el resultat d'un llarg procés de maduració, des del punt de vista laboral, econòmic i social, de la lluita del conjunt de treballadors i treballadores per defensar els seus interessos i per millorar les condicions de vida.

L'associacionisme en el món del treball sorgeix, per tant, com a expressió d'una necessitat: la solidaritat davant la falta de protecció, i també com a expressió de la confrontació d'interessos en el món del treball.

Treballadores i treballadors han expressat de diferents maneres la conveniència d'agrupar-se per defensar els seus interessos: des de les primeres societats de socors mutu i resistència (amb un tarannà eminentment assistencial davant de situacions de necessitat) fins a organitzacions capaces d'aglutinar tota la classe obrera amb reivindicacions comunes cada cop més concretes: el salari, la jornada laboral, les condicions de treball, les condicions de vida en general, etc.

Les noves realitats fan que avui un sindicat que pretengui donar resposta als interessos de tots els treballadors i treballadores hagi de tenir en compte la diversitat del món laboral: des de la persona assalariada fixa, passant per les treballadores i treballadors tècnics o més qualificats, les persones en atur o amb feines precàries, fins als joves, les dones i els immigrants, que són col·lectius especialment afectats per la precarització.
Per què és necessari un sindicat general de classe?
Un sindicat general és el que agrupa els treballadors i treballadores independentment del ram de producció a què pertanyen i lluita per defensar els seus interessos des d'una perspectiva global, com a treballadors i treballadores i com a ciutadans i ciutadanes.

El sindicalisme general de classe és l'expressió de la unitat dels treballadors i les treballadores per defensar els nostres interessos davant l'empresariat i els governs. La nostra unió i la nostra implicació en el treball sindical ens donen la força per mantenir i ampliar els nostres drets.

El sindicalisme general, com a expressió de l'agrupament de treballadors i treballadores, és el millor instrument per intervenir en la negociació de les nostres condicions de treball. La individualització de la negociació de les condicions de treball provocaria indefensió i, per tant, cal negociar de manera col·lectiva els nostres drets laborals, atenent les necessitats generals i específiques dels diferents grups de treballadors i treballadores.

Per fer que es compleixin les garanties legals que tenim com a treballadors i treballadores i per millorar-les i ampliar-les.

Per defensar els sistemes públics d'educació, sanitat, pensions i, en general, els de protecció social com a elements de redistribució de la riquesa. El conjunt de treballadors i treballadores afiliats a CCOO ens impliquem a aconseguir nivells més alts de prestacions i qualitat en la sanitat, l'ensenyament, els transports públics... i també en altres entitats cíviques per desenvolupar els valors de la pau i la solidaritat.

Perquè volem que la nostra societat sigui cada vegada més justa i solidària.

Només una organització arrelada en el conjunt de la diversitat de la classe treballadora garanteix l'avenç per millorar les nostres condicions de vida com a treballadores i treballadors.
Què és CCOO?
CCOO és una organització sindical formada per homes i dones que ens afiliem de forma voluntària i solidària per defensar els nostres interessos, generals i específics, com a conjunt de treballadors i treballadores, i per aconseguir una societat més justa, democràtica i participativa.

CCOO és un sindicat reivindicatiu i participatiu, que vol agrupar en el seu si el conjunt de treballadores i treballadors per defensar les seves reivindicacions i interessos. L'afiliació i la participació a CCOO fan els treballadors i treballadores protagonistes directes de la lluita pels seus drets.

CCOO és un sindicat nacional que lluita per aconseguir la completa igualtat de totes les persones que viuen i treballen a Catalunya, que rebutja qualsevol tipus de discriminació per raó d'origen geogràfic o lingüístic i que referma la plena solidaritat d'interessos del poble de Catalunya amb els altres pobles de l'Estat espanyol.

CCOO és un sindicat divers, en el qual s'acullen el conjunt de les distintes professions i col·lectius, i que vol representar de forma adequada els interessos del món assalariat, dels pensionistes, de les persones que estan a l'atur, de la immigració i del jovent.

CCOO és un sindicat plural, obert a tots els treballadors i treballadores, independentment de la seva ideologia, filosofia, concepció política o religiosa, dins del respecte als drets humans i les normes democràtiques.

CCOO és un sindicat unitari i democràtic, on treballem per aconseguir la unitat del conjunt dels treballadors i treballadores i en el qual decidim les actuacions sindicals i el nostre funcionament a partir de les assemblees de les persones afiliades i dels òrgans de direcció i gestió que elegim democràticament.

CCOO és un sindicat que actua de manera autònoma i independent dels poders econòmics, de l'Estat i dels partits polítics.

CCOO és un sindicat sociopolític, en el qual treballem per millorar tot allò que ens afecta com a treballadores i treballadors, dins i fora de l'empresa.

CCOO és un sindicat internacionalista, des del qual fomentem la solidaritat amb tots els pobles del món que lluiten per les llibertats democràtiques, i amb els refugiats i refugiades, i els treballadores i treballadors que pateixen persecució pel fet d'exercir els seus drets sindicals i democràtics.

CCOO és un sindicat multiètnic, que vol agrupar el conjunt dels treballadors i treballadores immigrants per defensar la igualtat de drets i la seva la inserció en la nostra comunitat.
Quina és la força de CCOO?
La força de CCOO és la teva sumada a la de la resta de persones que s'associen en el nostre projecte sindical.

La nostra força és la de la participació del conjunt de l'afiliació en les nostres actuacions per defensar i aconseguir nous drets i en la presa de decisions.

Com més persones ens afiliem i participem en el projecte sindical de CCOO, més gran serà la nostra força per millorar les condicions de treball a les empreses i les nostres condicions generals de vida.