CCOO, UGT i SAPOL, us informem que dimecres 12 de desembre en la Mesa General de Negociació, hem tractat el tema de la Relació de Llocs de Treball:

 • S’ha signat una acta amb les garanties necessàries per al procés d’elaboració de la RLT.
 • Al desembre es portarà al plenari una Relació de Llocs de Treball inicial on constaran la nomenclatura i les funcions dels llocs de treball que han sorgit del treball fet els últims mesos i que no són definitives.

Però, pels sindicats CCOO, UGT i SAPOL una RLT és més que un canvi de nomenclatura i funcions (que a més creiem que també s’han de tornar a revisar, us animem a dir la vostra als grups que està formant l’Ajuntament aquests dies i fer-nos arribar les vostres impressions) i per això, hem arribat a aquest pacte de garanties amb l’Administració i a partir de febrer de 2019 iniciarem tot el procés per negociar una autèntica Relació de Llocs de Treball.

Reivindiquem que la Relació de Llocs de Treball inclogui:

 • descripció dels llocs de treball amb caràcter individualitzat que garanteixi el consens amb tot el personal.
 • valoració dels llocs de treball.
 • Negociació sobre les modificacions a introduir en la RLT.
 • Redefinició i negociació de les diverses etapes de modificació de la RLT que incorporin les modificacions derivades de la valoració dels llocs de treball.

Tot això, desenvolupant també els compromisos derivats del conveni d’estudiar:

 • Les especialitats de GUB i SPEIS.
 • El complement d’atenció intensiva.
 • El Grup B.
 • La funció del treballador/designat.
 • La mobilitat del personal.

A més de les garanties salarials derivades de l’acta signada a desembre de 2017 i la modificació dels llocs que es proveiran amb lliure designació entre d’altres.