REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL COMITÉ DE SALUT I SEGURETAT LABORAL GUB

 

 

 

REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL COMITÉ DE SALUT I SEGURETAT LABORAL GUB ( CSSL)

Aquest 24 d’abril vam fer una reunió extraordinària del CSSL-GUB, l’ordre del dia va exposar;

 

VIGILÀNCIA DE LA SALUT

  • Sobre les mesures de confinaments, seguiment de casos, proves PCR, tests ràpids, persones vulnerables.

DESINFECCIÓ I MATERIAL DE PROTECCIÓ

  • Edificis, vehicles, hidrogel, altres mitjans, distribució de material.

 PRECS I PREGUNTES.

 

 

  1. VIGILÀNCIA DE LA SALUT

Ens informen que la gestió ha estat complicada, s’han fet 50 Procediments Operatius i Organitzatius en un mes.

El procediment utilitzat fins aquest dia és el PO 10/20, davant d’un possible contagi o contacte 14 dies de confinament, al cap de 7 dies Vigilància de la Salut truca per veure l’evolució, en cas de no desenvolupar símptomes es fa la prova PCR i reincorporació, en cas de donar símptomes es deriva a 061 fins a l’alta PERÒ no es reincorpora fins a haver passat la prova PCR.

S’ha fet el seguiment de 702 persones entre les quals es compten les persones amb  patologies sensibles, embarassades, majors de 60 anys, confinats preventius i positius.

266 casos estan resolts, s’han fet 181 PCR i hi ha 219 programats.

Els PCR es realitzen a partir de 7è dia de confinament asimptomàtic, i es fan tant al Pavelló de la Mar Bella com a la Rbla. de Catalunya 120, prèvia citació.

Ens comenten que pot donar-se el cas de reincorporar-se amb un PCR negatiu i al cap de pocs dies donar positiu, però és per infecció posterior al test.

 

  1. DESINFECCIÓ I MATERIAL

A causa del col·lapse dels mercats per aconseguir el material, s’està buscant arreu del món subministraments.

També s’està gestionant la recollida del material utilitzat, com guants i mascaretes, per una empresa de destrucció de residus biològics.

El material repartit a les unitats té un seguiment diari de demanda i cada divendres hi ha una reunió per parlar-ne.

Les neteges de nivell 2 als edificis, les de desinfecció amb peròxid, es fan a demanda, com són laborioses de fer és fan una darrere l’altre, els llocs desinfectats han d’estar unes 2 hores sense gent abans de ser utilitzades.

La desinfecció de vehicles es fa per 3 empreses que treballen paral·lelament, netegen amb ozó i àcid clorhídric.

Es fan desinfeccions a demanda per possibles contagis i rondes de neteges preventives, per cada vehicle es necessiten 2 hores de treball, cada dia se’n fan uns 7 o 8, a la GUB hi ha en total uns 250 vehicles, es calcula que un vehicle es desinfecta 4 cops al mes.

El repartiment de material  és unificat i se’n fa seguiment.

 

  1. PRECS I PREGUNTES

CCOO-GUB  informa que el material no s’està repartint ni utilitzant igual a les unitats, hi ha mascaretes quirúrgiques que s’estan utilitzant durant una setmana i en altres llocs un dia, s’han d’unificar criteris, no pot ser que hi hagi comandaments que guarden el material al seu despatx.

També que si n’hi ha ulleres de protecció guardades en els armaris sense repartir.

L’administració contesta que precisament es reuneixen aquest divendres per tractar aquests temes, que el material s’ha de repartir i que es va repartint segons les necessitats.

CCOO-GUB informa també de la neteja insuficient durant el cap de setmana a la Zona Franca, sobretot  a les zones d’utilització comuna.

L’administració diu que hi ha 20 hores de servei de neteja pel cap de setmana a Zona Franca, CCOOGUB considera que són poques per la quantitat d’edificis i torns que hi ha.

L’administració diu que ho revisarà. 

CCOO-GUB reclama que la mida de les mampares instal·lades és curta i no protegeix bé.

L’administració contesta que la finalitat és que totes acabin tenint els vidres blindats i les que es van posar han quedat sense més subministrament de metacrilat a causa de la suspensió de contractes dels proveïdors, ara esperen que es pugui anar solucionant, a mesura que obrin les empreses. 

CCOO-GUB demanem que les càmeres termogràfiques que s’utilitzen per detectar febre als detinguts també es puguin utilitzar a l’entrada de les unitats per detectar qualsevol persona que pugui està en estat febril. I sobretot l’inici de servei a tots els companys.

L’administració informa que arribaran càmeres d’infrarojos la setmana que ve, però que encara està per determinar l’ús, actualment n’hi ha 10, també estan a l’espera de provar termòmetres d’infrarojos. 

CCOO-GUB considerem que les fonts de canaletes poden ser un focus de contagi perquè són utilitzades per molta gent, en algunes zones, com Zona Franca 1 font és compartida pels Agents de 5 unitats, per la proximitat a les mucoses en veure-hi proposem de tornar a utilitzar ampolles encara que sigui temporalment.

L’administració contesta que ho han consultat i no es poden tornar a utilitzar ampolles, la gestió de les fonts, és a càrrec dels districtes en la majoria dels casos.

Si que s’està fent neteja de les fonts i de les boquilles diàriament. 

CCOO-GUB reclamem que posin més fonts o servidors d’aigua

CCOO-GUB pregunta que s’està fent del material fungible de protecció durant aquest temps.

L’administració respon que s’està guardant en bosses fins que ho gestioni l’empresa especialitzada, previst per la setmana vinent. 

També per la part social es reiteren aquestes demandes i d’altres com: catifes desinfectants a les entrades, EPIS segons el teu lloc de treball, auriculars individuals, valorar els majors de 60 que volen treballar.

Es comenta la problemàtica de UT8 per tenir un alberg de serveis socials sobre la UT.

L’administració ha fet un estudi de les infeccions a l’alberg que actualment està controlat, la possibilitat d’infecció per proximitat dels edificis és considera no major que en altres espais.

De totes maneres en aquesta unitat el protocol de neteja és escrupolós, amb neteja intensiva de les zones i estris d’us comú i desprès de cada torn, segons informa l’administració.

A UT7 s’han detectat dos casos positius que treballen normalment dins la dependència, pel que es va crear alarma entre el personal que hi va estar en contacte, així com considerar la majoria de zones de la dependència susceptibles de desinfecció.

L’administració ens informa que ha passat a fer un estudi de contactes, que han passat ja a confinament, així com la desinfecció nivell 2 de tota la unitat per zones que ja en aquests moments s’estava realitzant.

 

CCOO-GUB