Si prestes servei en la Unitat Territorial de Ciutat Vella (UT 1) i no pots fer la formació física pactada per falta d’espai habilitat, el teu comandament té instruccions del Cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona per apuntar-te les hores en la borsa corresponent.

DEFENSEM ELS TEUS DRETS