Sol·licitem la instal·lació d’una mampara davant l’entrada al vestuari

de la comissaria de Guàrdia Urbana de Nou Barris

 

Després de visita realitzada pels membres de Prevenció de Riscos Laborals de CCOO-GUB a les instal·lacions de la Unitat Territorial de Nou Barris, amb la finalitat de comprovar el compliment de les recomanacions sanitàries en les mesures adoptades per la citada unitat en la prevenció del virus COVID-19, hem sol·licitat la instal·lació d’una mampara davant l’entrada al vestuari masculí.

Aquesta mampara permetrà deixar obertes les portes d’accés al citat vestidor, preservant la intimitat dels agents que fan ús del vestuari, a fi d’evitar la manipulació d’aquestes portes en entrar i sortir, la qual cosa evita possibles transmissions víriques.

Escrit registrat de la sol·licitud: Registre Guàrdia Urbana. CCOOGUB sol·licita.