Sol·licitem més fonts d’aigua potable als edificis de les Unitats de la Guàrdia Urbana ubicades a Zona Franca.

 

Amb la finalitat de col·laborar amb la millora del medi ambient, per part de l’Ajuntament de Barcelona es va decidir eliminar per complet la venda d’ampolles d’aigua de plàstic de les màquines expenedores que hi ha en les instal·lacions de tota la Guàrdia Urbana de Barcelona.

A les Unitats de la Zona Franca es va eliminar totalment la venda d’ampolles i es va substituir per dos fonts d’aigua i una aixeta de osmosis on es pot beure aigua potable.

La quantitat de funcionaris de la Guàrdia Urbana de Barcelona en totes aquestes dependències és de més de 500 agents de policia més el personal extern a GUB.

Tres punts de proveïment d’aigua potable per a més de 500 persones que presten treball en aquestes dependències són totalment insuficients.

Hem sol·licitat a la prefectura de la Guàrdia Urbana de Barcelona la instal·lació de fonts dispensadores d’aigua potable amb ampolla intercanviable gran amb doble aixeta amb termòstat amb la possibilitat de regular l’aigua freda, calenta o natural en cadascun dels replans en els edificis on es troben les Unitats UIPA, UREP, USD i la UDIG, i que es canviïn les de tipus Canalons per fonts tipus osmosis amb possibilitat d’aigua freda, en totes  les instal·lacions de Zona Franca, Carrer Lletra A número 97-103.