SOL·LICITUD D’INSTAL·LACIÓ D’UNA MAMPARA PER PROTEGIR DE CONDICIONS CLIMÀTIQUES I DE LA COVID-19 A LA UNITAT D’INVESTIGACIÓ I PREVENCIÓ DE L’ACCIDENTALITAT (UIPA).

 

 

Per poder complir amb les normes de prevenció de la COVID-19 a l’edifici de Zona Franca, concretament on s’ubica la Unitat d’Investigació i Prevenció de la Accidentalitat, es deixa oberta la porta principal d’accés , i així, com també roman oberta la porta d’emergència, situada a l’altra costat de l’edifici.

De la mateixa manera, la recepció compta amb dues portes que també romanen obertes permanentment, un dóna accés a la planta superior i l’altra a la zona d’estacionament subterrani.

L’obertura de les portes genera un corrent d’aire que conflueix en el lloc on se situa la persona encarregada de la centraleta de l’esmentada unitat. Actualment, aquest habitacle està protegit per una mampara per la protecció de la COVID-19 i resguard del fred, però en el costat dret de l’habitacle no existeix cap protecció.

Davant l’arribada de l’hivern i del fred la persona assignada en la centraleta de la UIPA, deu prestar el seu servei amb la jaqueta d’hivern i tot abric possible.

 

SOL·LICITEM

Se sol·licita la instal·lació d’una mampara al lateral dret, amb la finalitat de protegir la persona designada en dit lloc, de virus de la COVID-19 i de les incidències climàtiques I/o la instal·lació d’una porta amb sistema automàtic d’obertura i tancament.