SALUT I SEGURETAT VIÀRIA SI

RECAPTACIÓ NO

Des de Comissions Obreres exigim a la prefectura de la Guàrdia Urbana de Barcelona MÉS RESPONSABILITAT I MENYS RECAPTACIÓ.

EXIGIM, que tan sols es facin controls d’alcoholèmia i drogues a les persones que presentin «signes i/o símptomes evidents d’embriaguesa» en sinistres viaris o davant d’infraccions greus a fi de prevenir contagis per la covid-19 a la ciutadania, donada l’exposició a la qual aquests funcionaris estan exposats en l’exercici del seu treball;, i d’altra banda, al risc que suposa el compartir un etilòmetre pel qual han bufat desenes de persones.

INTERPELEM a la responsabilitat per anular tots els controls preventius d’alcoholèmia previstos.

Hi ha un RISC MOLT ELEVAT de possible contagi per la proximitat (menor als 2 metres) en la realització de les proves i pel fet de compartir documentació i objectes entre els conductors i els policies.

SOM CONSCIENTS que la seguretat viària és una prioritat pel nostre cos policial, però, també la prevenció i lluita contra la COVID. El coronavirus no té límit, cal implementar mesures per frenar la seva expansió.

Hem demanat a la prefectura de la Guàrdia Urbana un certificat on es garanteixi per part de l’empresa subministradora dels etilòmetres que són totalment segurs per la ciutadania, NO VOLEM SER UN FOCUS DE CONTAGI. No hem obtingut resposta.

CADA PERSONA, BUFA ENTRE 1 I 2 LITRES D’AIRE ALVEOLAR DINS D’UN ETILÒMETRE; en 1 litre hi pot haver entre 1000 i 10.000 partícules de COVID en funció de la càrrega viral. Quantes partícules són necessàries per contagiar el coronavirus?

L’aire que entra en els aparells torna a sortir. Algunes partícules de la COVID es poden quedar dintre? Què passa amb l’aire infectat que surt pels orificis de sortida? CAL DONAR INSTRUCCIONS CLARES DE NO FER PROVES DINTRE ELS VEHICLES NI EN ESPAIS POC VENTILATS.

DEMANEM que tots els alcoholímetres i etilòmetres que s’utilitzin portin una VÀLVULA ANTIRETORN de l’aire i de partícules aquoses que pugui tenir l’aparell en el seu interior.

 

 

 

D’altra banda, és inconcebible que la web de la Guàrdia Urbana de Barcelona es faci ressò de l’activació de la campanya de control d’alcohol i drogues, i no faci cap menció a les mesures de protecció per evitar el contagi de la COVID mentre es realitzen les proves.

Fa un mes, també la web, anunciava una reducció dels accidents a Barcelona prop al 40%, Comissions Obreres està totalment d’acord que hem de seguir lluitant per combatre la inseguretat viària i evitar accidents de trànsit, sense discussió, però cal fer-ho amb seguretat, responsabilitat i sense ànim recaptatori.

Segons la mateixa web, si es fan aquests controls d’alcoholèmia massius, sense garanties per la ciutadania, s’arribarà gairebé el mateix nombre de proves que l’any 2018. Ens sembla que la prefectura de la Guàrdia Urbana té una orientació clara cap a la recaptació i no cap a la seguretat viària, que la utilitza com excusa, ni cap a la salut de la ciutadania ni dels seus i les seves agents de policia.

Recomanem als i les agents de la Guàrdia Urbana que segueixin totes les mesures de prevenció i seguretat que siguin necessàries per no contagiar ni contagiar-se de la COVID, com:

– Mantenir la distància de seguretat.

– Utilització de la mascareta FFP2.

– Utilització de guants i/o gel hidro-alcohòlic.

– Netejar exhaustivament l’aparell abans de cada prova.

– Només es descobreixi la cara el conductor en el moment de fer la prova.

– Evitar al màxim el contacte físic.

– No compartir documentació, i si és el cas, cal desinfectar-se bé.

– Evitar fer proves en l’interior dels vehicles o en espais poc ventilats.

– Deixar un temps prudencial entre prova i prova entre conductors diferents.

 

 

SOM POLICIES, NO RECAPTADORS