Tal i com recull el Reial decret 486/1997 els lavabos femenins han de disposar de contenidors per a rebutjar els productes d’higiene femenina, com ara compreses, tampons, tovalloletes…

Actualment la recollida dels contenidors d’higiene íntima es realitza amb una freqüència quinzenal, període totalment insuficient.

L’augment de dones al cos és evident durant els últims anys i en un futur immediat.

Demanem a la prefectura una visió amb perspectiva de gènere en tota la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Cal urgentment que la recollida dels contenidors d’higiene íntima sigui d’una major freqüència. Mínim setmanalment per a garantir unes condicions mínimes sanitàries i higièniques en tots els lavabos femenins de les dependències de GUB.

La perspectiva de gènere com a eix principal de la negociació.