NOU COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL DE FUNCIONS

L’administració ens informa que, arran de la denúncia interposada sobre el plus de nocturnitat de la Unitat de Platges, ha revisat els complements de nocturnitat, que estan cobrant altres Unitats de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Des de CCOO ja vam comunicar que aquesta acció sindical comportaria la revisió dels complements salarials actuals, afectant i posant en risc el SOU dels agents que es troben en unitats singulars.

La proposta de l’administració és la creació d’un nou complement circumstancial de funcions, la retribució de les quals seria l’import que actualment estan cobrant en concepte de NOCTURNITAT, els agents que formen part de la unitat d’INFORMACIÓ, PROTECCIÓ, UDAI, MUNTADA, RECERCA, GRUP TEMPORAL 7X7.

Cal destacar que aquestes unitats perceben el complement de nocturnitat des de la seva creació, estant recollides en les taules retributives municipals.

Actualment, s’està elaborant la Relació de Llocs de treball de Guàrdia Urbana de Barcelona, establint-se les possibles Especialitats, subjectes a percebre un complement específic.

Des dels serveis jurídics de CCOO l’estem estudiant, amb la finalitat que el nou complement de funcions no impedeixi o limiti la correcta retribució de les futures Especialitats.

L’administració té pressa per aconseguir l’aprovació dels sindicats per a regularitzar el pagament actual del plus de nocturnitat com a complement de circumstancial de funcions, al mateix temps que intenta traslladar la responsabilitat d’una possible pèrdua econòmica a la part social, com a mesura de pressió.

L’administració pot aplicar el complement de funcions a través de la RLT, tal com hem sol·licitat en diverses ocasions.

Que CCOO no es deixarà influir per cap mena de pressió, ni per part de l’administració ni per part de cap altre actor sindical, valorant minuciosament les alternatives i propostes, amb l’única finalitat de protegir els drets salarials de tots els companys/es.