Propera convocatòria oposició lliure:

282 places per Agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

 

CCOO organitzem un Curs Presencial de preparació per a l’oposició en edicions de matí, tarda, i dos de cap de setmana, de 20 hores lectives + 40 hores on-line a l’Aula Virtual, per la preparació del temari específic i orientació de la prova de cultura general.

A més, es farà una sessió de preparació de l’entrevista d’unes 5 hores amb les persones del Curs Presencial que hagin superat les proves físiques, amb data pendent de determinar.

Opcionalment, es pot afegir una sessió de 6 hores dedicada a la preparació dels tests aptitudinals (amb un cost afegit, veure full 2 del pdf adjunt).

 

Places limitades: 30 per a cada edició, mínim per realitzar el curs 20 persones.

 

Període preinscripció: Del 10 al 21 de febrer.

Període d’inscripció: Del 24 de febrer al 13 de març.

 

DATES CURS PRESENCIAL

OPCIÓ D’ACCÉS A L’AULA VIRTUAL

Davant de l’èxit de l’any passat, es manté com opció l’accés a l’Aula Virtual més llibre, sense assistència al Curs Presencial.

L’accés a l’Aula Virtual s’iniciarà una vegada finalitzat el període d’inscripció per les persones inscrites que hagin fet el pagament, i restarà obert fins la realització de les proves teòrica i cultural.

 

OPCIÓ DE PREPARACIÓ DE TESTS APTITUDINALS

Per a ajudar l’opositor/opositora a superar la prova dels tests aptitudinals de l’oposició a Guàrdia Urbana de Barcelona, i en base a les inquietuds mostrades pels antics i antigues alumnes del nostre curs principal, hem desenvolupat un curs d’orientació enfocat a aprovar aquesta prova.

S’imparteix en una sessió de 6 hores lectives presencials, en edicions de matí, tarda o cap de setmana, per tal que les persones que facin aquesta preparació la puguin realitzar al mateix horari que el cursos presencials.

El curs està adaptat al format d’exercicis similars a les convocatòries anteriors.

Els continguts estan directament enfocats a manejar i afrontar diferents tests específics i test tipus òmnibus.

Els òmnibus són proves amb exercicis barrejats de diferents models, àmbits i categories, i poden contenir qualsevol pregunta per a mesurar la capacitat o aptitud del candidat o candidata.

Els nostres tests contenen exercicis per a avaluar el raonament abstracte, el raonament espacial, l’aptitud verbal, l’aptitud numèrica i l’aptitud perceptiva.

Aquesta formació és complementària a la que realitzem actualment del curs d’orientació per superar les proves d’accés a la Guàrdia Urbana de Barcelona.

La formació serà impartida per una psicòloga col·legiada que farà un simulacre d’examen tipus òmnibus, i del resultat d’aquest elaborarà un informe personalitzat per a cada alumne.

 

 

Preinscripcions només pel formulari següent: https://forms.gle/F1tr6A2ca8fC5hWHA 

Més información: [email protected] o 93-301.88.67

Inscripcions 2020